UPMET    >    Pendidikan Jarak Jauh    >    Master Pendidikan Bahasa Melayu

Master Pendidikan Bahasa Melayu

Master Pendidikan
Bahasa Melayu

   2 Tahun / 4 Semester

   Pendidikan Jarak Jauh (Kuliah pada Sabtu & Ahad)

   Pengambilan Februari dan September

Daripada
RM4,100  /semester
RM18,400.00 jumlah yuran
Mohon Sekarang

Objektif Program

Program ini memberi fokus kepada bidang pendidikan, disintesiskan berfokus dalam bidang ilmu kebahasaan; pengajaran Bahasa Melayu, iaitu dengan memberikan penekanan khusus kepada bidang yang berorentasikan kemahiran membaca dan mengarang, literasi, pentaksiran, analisis kurikulum dan kreativiti dalam pengajaran Bahasa Melayu; pengajaran bahasa dan kesusasteraan juga menekankan kemahiran penulisan kreatif, penglahiran kreativiti Abad 21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) seperti mana yang disarankan oleh KPM.

Informasi Program

 • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, dengan PNGK minimum 2.75, seperti yang diterima oleh Senat HEP; ATAU
 • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, dengan PNGK 2.50 dan tidak memenuhi PNGK 2.75, boleh diterima dengan syarat minimum tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan/lulus penilaian dalaman; ATAU
 • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, tidak memenuhi PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada pengalaman kerja minimum lima (5) tahun dalam bidang berkaitan.
 • Kelayakan APEL : Lulus APEL (A) Tahap 7

 • Media Pengajaran dalam Pendidikan Bahasa Melayu
 • Penaksiran dalam Pendidikan Bahasa Melayu
 • Perkembangan Kurikulum Bahasa Melayu
 • Aplikasi Literasi dalam Pendidikan Bahasa Melayu
 • Strategi Pengajaran dalam Pendidikan Bahasa Melayu
 • Penyelidikan Tindakan dalam Pendidikan Bahasa Melayu

*Nota: Untuk mendapatkan struktur program yang lengkap, sila tekan :   info lanjut

 • Coursework : Pelajar mengikuti kelas, menyediakan tugasan dan menduduki peperiksaan pertengahan & akhir secara atas talian (Online Distance Learning)
 • Perjumpaan secara bersemuka bersama pensyarah diadakan sebanyak tiga (3) kali sahaja pada setiap semester pada hari Sabtu dan Ahad. Namun sepanjang tempoh PKP, perjumpaan diadakan secara ODL tertakluk kepada peraturan terkini UPM.

Yuran Pengajian

Tahun 1 (RM) Tahun 2 (RM) Jumlah (RM)
Semester 1 5,700.00 4,500.00
18,400.00
Semester 2 4,100.00 4,100.00

*Mengikut jumlah kredit pendaftaran kursus setiap semester

Mohon Sekarang

Laluan Pembelajaran

Laluan Master

Mohon Informasi

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kami sedia membantu anda. Isikan maklumat berikut dan hantar.