UPMET    >    Pendidikan Jarak Jauh    >    Master Pembangunan Sumber Manusia

Master Pembangunan Sumber Manusia

Master Pembangunan
Sumber Manusia

   2 Tahun / 4 Semester

   Pendidikan Jarak Jauh (Kuliah pada Sabtu & Ahad)

   Pengambilan Februari dan September

Daripada
RM4,100  /semester
RM18,400.00 jumlah yuran
Mohon Sekarang

Objektif Program

Program ini menekankan pembangunan profesional dan pendidikan berterusan pengamal Pembangunan Sumber Manusia di peringkat individu, kumpulan, komuniti dan nasional. Ia turut meneliti Pembangunan Sumber Manusia dari perspektif pelaburan dan pembangunan manusia untuk mengenalpasti potensi sebenar mereka. Master ini direka untuk individu yang ingin meneruskan kerjaya dalam pengajian tinggi atau jawatan pentadbiran dalam mana-mana organisasi (kerajaan, organisasi bukan kerajaan, dan sektor swasta).

Informasi Program

 • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, dengan PNGK minimum 2.75, seperti yang diterima oleh Senat HEP; ATAU
 • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, dengan PNGK 2.50 dan tidak memenuhi PNGK 2.75, boleh diterima dengan syarat minimum tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan/lulus penilaian dalaman; ATAU
 • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, tidak memenuhi PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada pengalaman kerja minimum lima (5) tahun dalam bidang berkaitan.
 • Kelayakan APEL : Lulus APEL (A) Tahap 7

 • Prinsip Pendidikan Dewasa
 • Teori Dan Amalan Pembangunan Sumber Manusia
 • Reka Bentuk Dan Pengurusan Latihan
 • Perubahan Dan Pembangunan Organisasi
 • Pembangunan Kepimpinan
 • Kaedah Penyelidikan
 • Statistik
 • Seminar Cadangan Penyelidikan

*Nota: Untuk mendapatkan struktur program yang lengkap, sila tekan :   info lanjut

 • Coursework : Pelajar mengikuti kelas, menyediakan tugasan dan menduduki peperiksaan pertengahan & akhir secara atas talian (Online Distance Learning)
 • Perjumpaan secara bersemuka bersama pensyarah diadakan sebanyak tiga (3) kali sahaja pada setiap semester pada hari Sabtu dan Ahad. Namun sepanjang tempoh PKP, perjumpaan diadakan secara ODL tertakluk kepada peraturan terkini UPM.

Yuran Pengajian

Tahun 1 (RM) Tahun 2 (RM) Jumlah (RM)
Semester 1 5,700.00 4,500.00
18,400.00
Semester 2 4,100.00 4,100.00

*Mengikut jumlah kredit pendaftaran kursus setiap semester

Mohon Sekarang

Laluan Pembelajaran

Laluan Master

Mohon Informasi

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kami sedia membantu anda. Isikan maklumat berikut dan hantar.