UPMET    >    Pendidikan Jarak Jauh    >    Diploma Pembangunan Manusia

Diploma Pembangunan Manusia

Diploma
Pembangunan Manusia

   3 Tahun / 6 Semester

   Pendidikan Jarak Jauh (Kuliah pada Sabtu & Ahad)

   Pengambilan Februari dan September

Daripada
RM2,260  /semester
RM17,180.00 jumlah yuran
Mohon Sekarang

Objektif Program

Matlamat program ini adalah untuk melahirkan graduan yang berkemahiran dalam pembangunan manusia untuk mengenalpasti potensi individu, keluarga, masyarakat dan organisasi. Graduan akan dapat merancang strategi untuk meningkatkan potensi individu, keluarga, masyarakat dan organisasidalam semua peringkat. Oleh itu, graduan akan mempunyai kelayakan sebagai pekerja separa profesional dalam bidang perkhidmatan pembangunan manusia dan keusahawanan.

Informasi Program

 • Syarat Am Universiti

  Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian (Gred C) termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam mata pelajaran berikut :

  • Matematik ;

  atau

  Mempunyai sijil dalam bidang yang berkenaan daripada Institusi yang diiktiraf oleh Senat UPM (Kategori C);

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

Syarat Kemasukan Berdasarkan Kelayakan Pengalaman Terdahulu


 • APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) (A): Tahap 4

 • Asas Penyelidikan Sains Sosial
 • Pengenalan Pembangunan Manusia
 • Keluarga dan Keibubapaan
 • Asas Psikologi Kanak-Kanak
 • Pengenalan Tekanan dan Daya Tindak
 • Pembangunan Keusahawanan
 • Pengurusan Ekonomi Keluarga
 • Pemakanan dan Kesihatan
 • Pengembangan Komuniti
 • Asas Pembangunan Komuniti
 • Latihan Industri
 • Kertas Ilmiah
 • Pengantar Sosiologi dan Antropologi Sosial
 • Prinsip Biologi II
 • Asas Pengaturcaraan

*Nota: Untuk mendapatkan struktur program yang lengkap, sila tekan :   info lanjut

 • Coursework : Pelajar akan mengikuti kelas, menyediakan tugasan dan menduduki peperiksaan pertengahan & akhir secara atas talian (Online Distance Learning)
 • Perjumpaan secara bersemukabersama pensyarah diadakan sebanyak dua (2) kali sahaja pada setiap semester pada hari Sabtu dan Ahad. Namun sepanjang tempoh PKP, perjumpaan diadakan secara ODL tertakluk kepada peraturan terkini UPM.

Laluan Pembelajaran

Laluan Bacelor

Mohon Informasi

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kami sedia membantu anda. Isikan maklumat berikut dan hantar.

Yuran Pengajian

Tahun 1 (RM) Tahun 2 (RM) Tahun 3 (RM) Jumlah (RM)
Semester 1 3,360.00 3,100.00 2,680.00
17,180.00
Semester 2 3,100.00 2,680.00 2,260.00

*Mengikut jumlah kredit pendaftaran kursus setiap semester

Mohon Sekarang