UPMET    >    Pendidikan Jarak Jauh    >    Bacelor Sastera Bahasa & Linguistik Inggeris Dengan Kepujian

Bacelor Sastera Bahasa & Linguistik Inggeris Dengan Kepujian

Bacelor Sastera Bahasa & Linguistik
Inggeris Dengan Kepujian

   4.5 Tahun / 9 Semester

   Pendidikan Jarak Jauh (Kuliah pada Sabtu & Ahad)

   Pengambilan Februari dan September

Daripada
RM2,620  /semester
RM29,930.00 jumlah yuran
Mohon Sekarang

Objektif Program

Program ini bertujuan mengukuhkan keterampilan berbahasa dalam kalangan pelajar dari aspek kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis dan berkomunikasi dalam pelbagai ragam, gaya, laras, wacana dan suasana untuk memahami budaya ilmu dan memupuk integrasi nasional. Tambahan lagi, ia akan memantapkan pelajar dengan penguasaan pelbagai bahasa melalui pemerhatian, perlakuan dan pemikiran kritis dan kreatif dalam pelbagai bidang ilmu.

Informasi Program

Kelayakan Minimum STPM


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Inggeris;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 4 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 dan sekurang-kurangnya Gred A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM.

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Inggeris;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 4 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 dan sekurang-kurangnya Gred A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM.

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 4 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 dan sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM.

Syarat Kemasukan Berdasarkan Kelayakan Pengalaman Terdahulu


 • APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) (A): Tahap 6

 • Linguistik Am
 • Fonetik dan Fonologi Bahasa Inggeris
 • Penghantar Sosiolinguistik
 • Analisis Wacana
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Khusus
 • Sintaksis dan Morfologi Bahasa Inggeris
 • Komunikasi Pertuturan
 • Semantik dan Pragmatik
 • Introduction to Language and Culture
 • Bahasa dan Kuasa
 • Bahasa untuk Perundingan
 • Penulisan Laporan Kajian
 • Penulisan Eksposisi
 • Tatabahasa untuk Komunikasi
 • Komunikasi Perniagaan dalam Bahasa Inggeris
 • Pemikiran kritikal dan Kreatif dalam Bahasa dan Komunikasi
 • Literasi Media
 • Kaedah Penyelidikan Pengajian Bahasa
 • Analisis Fungsional Penggunaan Bahasa
 • Kajian Bentuk Prosa dan Puisi Bahasa Inggeris
 • Bahasa Melayu Tinggi

*Nota: Untuk mendapatkan struktur program yang lengkap, sila tekan :   info lanjut

 • Coursework : Pelajar mengikuti kelas, menyediakan tugasan dan menduduki peperiksaan pertengahan & akhir secara atas talian (Online Distance Learning)
 • Perjumpaan secara bersemukabersama pensyarah diadakan sebanyak dua (2) kali sahaja pada setiap semester pada hari Sabtu dan Ahad. Namun sepanjang tempoh PKP, perjumpaan diadakan secara ODL tertakluk kepada peraturan terkini UPM.

Laluan Pembelajaran

Laluan Bacelor

Mohon Informasi

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kami sedia membantu anda. Isikan maklumat berikut dan hantar.

Yuran Pengajian

Tahun 1 (RM) Tahun 2 (RM) Tahun 3 (RM) Tahun 4 (RM) Tahun 5 (RM) Jumlah (RM)
Semester 1 4,110.00 3,160.00 3,520.00 3,520.00 2,080.00
29,390.00
Semester 2 4,680.00 4,680.00 3,520.00 2,980.00  

*Mengikut jumlah kredit pendaftaran kursus setiap semester

Mohon Sekarang