UPMET    >    Pendidikan Jarak Jauh    >    Bacelor Sains Pertanian Dengan Kepujian

 Bacelor Sains Pertanian Dengan Kepujian

Bacelor Sains Pertanian
Dengan Kepujian

   4.5 Tahun / 9 Semester

   Pendidikan Jarak Jauh (Kuliah pada Sabtu & Ahad)

   Pengambilan Februari dan September

Daripada
RM2,920  /semester
RM33,280.00 jumlah yuran
Mohon Sekarang

Objektif Program

Program ini bercorak multi dan interdisiplin serta berfokus kepada sains pertanian yang merangkumi bidang sains asas, sains gunaan dan sains sosial. Program ini juga memberi penekanan terhadap aspek sains dan teknologi pengeluaran serta penggunaan komoditi pertanian perladangan, pertanian makanan dan pertanian bersepadu.

Informasi Program

Kelayakan Minimum STPM


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Biologi pada peringkat STPM dan satu (1) daripada mata pelajaran berikut :

  • Kimia;
  • Fizik;
  • Matematik (T);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Bahasa Melayu;
 • Matematik / Matematik Tambahan;
 • Biologi/ Fizik/ Kimia/ Sains Pertanian; dan
 • Dua (2) matapelajaran lain;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Biologi pada peringkat STPM dan satu (1) daripada mata pelajaran berikut :

  • Kimia;
  • Fizik;
  • Matematik (T);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Bahasa Melayu;
 • Matematik / Matematik Tambahan;
 • Biologi/ Fizik/ Kimia/ Sains Pertanian; dan
 • Dua (2) matapelajaran lain;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM
  Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

Syarat Kemasukan Berdasarkan Kelayakan Pengalaman Terdahulu


 • APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) (A): Tahap 6

 • Amalan Ladang : Tanaman Makanan
 • Amalan Ladang : Tanaman Perladangan
 • Botani Pertanian
 • Prinsip Sains Rumpai
 • Pembiakbakaan Tumbuhan
 • Fisiologi Tanaman
 • Tanaman Perladangan
 • Tanaman Makanan
 • Prinsip Akuakultur
 • Ekonomi Pertanian
 • Entomologi Asas
 • Patologi Tumbuhan Asas
 • Eksperimentasi Dan Biometri Pertanian
 • Kimia Dan Biokimia Pertanian
 • Latihan Industri
 • Disertasi Bacelor A
 • Disertasi Bacelor B
 • Pertanian Ternakan
 • Sains Tanah Asas
 • Pengurusan Kesuburan Tanah
 • Pengembangan Pertanian
 • Mekanisasi Pertanian Dan Pengairan

*Nota: Untuk mendapatkan struktur program yang lengkap, sila tekan :   info lanjut

 • Coursework : Pelajar akan mengikuti kelas, menyediakan tugasan dan menduduki peperiksaan pertengahan & akhir secara atas talian (Online Distance Learning)
 • Perjumpaan secara bersemukabersama pensyarah diadakan sebanyak dua (2) kali sahaja pada setiap semester pada hari Sabtu dan Ahad. Namun sepanjang tempoh PKP, perjumpaan diadakan secara ODL tertakluk kepada peraturan terkini UPM.

Laluan Pembelajaran

Laluan Bacelor

Mohon Informasi

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kami sedia membantu anda. Isikan maklumat berikut dan hantar.

Yuran Pengajian

Tahun 1 (RM) Tahun 2 (RM) Tahun 3 (RM) Tahun 4 (RM) Tahun 5 (RM) Jumlah (RM)
Semester 1 4,520.00 3,460.00 3,820.00 3,820.00 2,920.00
33,280.00
Semester 2 4,180.00 3,460.00 3,820.00 3,280.00  

*Mengikut jumlah kredit pendaftaran kursus setiap semester

Mohon Sekarang