UPMET    >    Pendidikan Jarak Jauh    >    Bacelor Sains Perhutanan Dengan Kepujian

 Bacelor Komunikasi Dengan Kepujian

Bacelor Sains Perhutanan
Dengan Kepujian

   4 Tahun / 8 Semester

   Pendidikan Jarak Jauh (Kuliah pada Sabtu & Ahad)

   Pengambilan Februari dan September

Daripada
RM2,295  /semester
RM33,820.00 jumlah yuran
Mohon Sekarang

Objektif Program

 • Menghasilkan eksekutif yang berpengetahuan, berkemahiran dan professional dalam bidang sains perhutanan dan bidang berkaitan perhutanan selaras dengan pembangunan dan kelestarian sumber hutan,
 • Menghasilkan eksekutif yang berkeupayan dalam penyelesaian masalah berkaitan perhutanan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat demi menjamin kelestarian sumber hutan, dan
 • Menghasilkan eksekutif yang bertanggungjawab ke atas masyarakat dalam menjaga dan mengurus sumber hutan.

Informasi Program

Kelayakan Minimum STPM


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) daripada dalam mata pelajaran berikut pada peringkat STPM:

  1. Biologi
  2. Kimia
  3. Fizik
  4. Matemaik Tambahan
  5. atau
  6. Matematik Lanjutan Tambahan

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Tahun Asas UTM


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat Matrikulasi Sains Hayat:

  1. Biologi;
  2. Kimia
  3. Matematik

Kelayakan Minimum Asasi Sains Perhutanan


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00.

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • Lulus Diploma yang sesuai dari UPM atau institusi pengajian lain yang diiktiraf oleh senat UPM dan mengambil Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Kemasukan Lepasan SPM dengan Pengalaman Kerja


 • Lulus atau telah menduduki Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL)

 • FHM3103 - Dendrologi Dipterokarpa
 • FHM3104 - Dendrologi Bukan Dipterokarpa
 • FHM3105 - Fisiologi Pokok
 • FHM3106 - Ekologi Hutan
 • FHM3107 - Tanah Hutan
 • FHM3108 - Entomologi Hutan
 • FHM3109 - Patologi Hutan
 • FHM3110 - Ekonomi Perhutanan
 • FHM3112 - Kaedah Kuantitatif Dalam Perhutanan
 • FHM3201 - Survei Hutan
 • FHM3202 - Sukatan Hutan
 • FHM3203 - Silvikultur Hutan
 • FHM3206 - Sistem Maklumat Geografi Dalam Perhutanan
 • FHM3301 - Pengurusan Hutan
 • FHM3303 - Pengurusan Hidupan Liar
 • FHM3305 - Pengurusan Kawasan Legeh
 • FHM3306 - Undang-Undang Dalam Perhutanan
 • FHS4903 - Latihan Industri
 • FHS4904 - Kem Perhutanan
 • FHS4959A - Disertasi Bacelor
 • FHS4959B - Disertasi Bacelor

*Nota: Untuk mendapatkan struktur program yang lengkap, sila tekan :   info lanjut

 • Coursework : Pelajar akan mengikuti kelas, menyediakan tugasan dan menduduki peperiksaan pertengahan & akhir secara atas talian (Online Distance Learning, ODL)
 • Perjumpaan secara bersemuka bersama pensyarah diadakan sebanyak dua (2) kali sahaja pada setiap semester pada hari Sabtu dan Ahad. Namun sepanjang tempoh PKP, perjumpaan diadakan secara ODL tertakluk kepada peraturan terkini UPM.

Laluan Pembelajaran

Laluan Bacelor

Mohon Informasi

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kami sedia membantu anda. Isikan maklumat berikut dan hantar.

Yuran Pengajian

Tahun 1 (RM) Tahun 2 (RM) Tahun 3 (RM) Tahun 4 (RM) Jumlah (RM)
Semester 1 5,695.00 4,275.00 4,815.00 3,915.00
33,820.00
Semester 2 4,635.00 4,455.00 3,735.00 2,295.00

*Mengikut jumlah kredit pendaftaran kursus setiap semester

Mohon Sekarang