UPMET    >    Pendidikan Jarak Jauh    >    Bacelor Sains Pembangunan Sumber Manusia Dengan Kepujian

Bacelor Sains Pembangunan Sumber Manusia Dengan Kepujian

Bacelor Sains Pembangunan
Sumber Manusia Dengan Kepujian

   4.5 Tahun / 9 Semester

   Pendidikan Jarak Jauh (Kuliah pada Sabtu & Ahad)

   Pengambilan Februari dan September

Daripada
RM2,620  /semester
RM30,040.00 jumlah yuran
Mohon Sekarang

Objektif Program

Program ini bertujuan melatih graduan profesional dengan kemahiran merancang, melaksana, menyelaras dan memantau aktiviti dan program pembangunan tenaga kerja di semua organisasi pekerjaan, sama ada dalam sektor perkhidmatan awam atau swasta.

Informasi Program

Kelayakan Minimum STPM


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) mata pelajaran tidak termasuk mata pelajaran Pengajian Am;

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

  • Matematik;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Sains;
 • Fizik;
 • Kimia;
 • Biologi;
 • Ekonomi Asas;
 • Perdagangan;
 • Prinsip Perakaunan;
 • Teknologi Kejuruteraan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

  • Matematik;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Sains;
 • Fizik;
 • Kimia;
 • Biologi;
 • Ekonomi Asas;
 • Perdagangan;
 • Prinsip Perakaunan;
 • Teknologi Kejuruteraan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

 • Matematik;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Sains;
 • Fizik;
 • Kimia;
 • Biologi;
 • Ekonomi Asas;
 • Perdagangan;
 • Prinsip Perakaunan;
 • Teknologi Kejuruteraan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Bagi Pelajar Lepasan Pra-Universiti MSN-KPM:
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Pra-Universiti MSN-KPM dalam mata pelajaran Matematik boleh diambil kira bagi calon yang tidak mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM.

Syarat Kemasukan Berdasarkan Kelayakan Pengalaman Terdahulu


 • APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) (A): Tahap 6

 • Teori dan Amalan Pembangunan Sumber Manusia
 • Reka Bentuk dan Metodologi Latihan
 • Pemantauan dan Penilaian Latihan
 • Kerjaya dan Pembangunan Sumber Manusia
 • Psikologi Organisasi
 • Prinsip Pendidikan Dewasa
 • Pembangunan Kepemimpinan
 • Pengurusan Prestasi
 • Pembangunan Organisasi
 • Latihan Industri
 • Disertasi Bacelor
 • Prinsip Kesihatan Persekitaran
 • Kesihatan Pekerjaan
 • Keselamatan Industri dan Tindakan Kecemasan
 • Kemahiran Komunikasi Interpersonal
 • Statistik Sains Sosial
 • Undang-Undang Buruh dan Perlindungan Pekerja
 • Kaedah Penyelidikan

*Nota: Untuk mendapatkan struktur program yang lengkap, sila tekan :   info lanjut

 • Coursework : Pelajar akan mengikuti kelas, menyediakan tugasan dan menduduki peperiksaan pertengahan & akhir secara atas talian (Online Distance Learning)
 • Perjumpaan secara bersemukabersama pensyarah diadakan sebanyak dua (2) kali sahaja pada setiap semester pada hari Sabtu dan Ahad. Namun sepanjang tempoh PKP, perjumpaan diadakan secara ODL tertakluk kepada peraturan terkini UPM.

Laluan Pembelajaran

Laluan Bacelor

Mohon Informasi

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kami sedia membantu anda. Isikan maklumat berikut dan hantar.

Yuran Pengajian

Tahun 1 (RM) Tahun 2 (RM) Tahun 3 (RM) Tahun 4 (RM) Tahun 5 (RM) Jumlah (RM)
Semester 1 4,220.00 3,160.00 3,520.00 3,520.00 2,080.00
30,040.00
Semester 2 3,880.00 3,160.00 3,520.00 2,980.00  

*Mengikut jumlah kredit pendaftaran kursus setiap semester

Mohon Sekarang