UPMET    >    Pendidikan Jarak Jauh    >    Bacelor Sains Pembangunan Manusia Dengan Kepujian

Bacelor Sains Pembangunan Manusia Dengan Kepujian

Bacelor Sains Pembangunan
Manusia Dengan Kepujian

   4.5 Tahun / 9 Semester

   Pendidikan Jarak Jauh (Kuliah pada Sabtu & Ahad)

   Pengambilan Februari dan September

Daripada
RM2,620  /semester
RM29,860.00 jumlah yuran
Mohon Sekarang

Objektif Program

Program ini digubal berteraskan falsafah perkembangan dan pembangunan manusia sepanjang hayat merangkumi proses saling interaksi dan transaksi antara manusia dan persekitaran dengan Penciptanya merentasi sistem mikro sehingga makro. Program ini berhasrat melahirkan saintis sosial yang menyumbang ke arah peningkatan kualiti hidup diri, keluarga, komuniti dan ummah sejagat serta kualiti persekitaran.

Informasi Program

Kelayakan Minimum STPM


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut:

  • Biologi;
  • Kimia;
  • Fizik;
  • Matematik (M)/Matematik (T);
  • Ekonomi;
  • Prinsip Perakaunan;
  • Geografi;
  • Sejarah;
  • Pengajian Perniagaan;
  • Usuluddin;
  • Syariah;
  • Sains Sukan;
  • Teknologi Makumat dan Komunikasi;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut:

 • Matematik/Matematik Tambahan;
 • Fizik;
 • Kimia;
 • Biologi;
 • Sains;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut:

  • Biologi;
  • Kimia;
  • Fizik;
  • Matematik;
  • Ekonomi;
  • Prinsip Perakaunan;
  • Pengurusan Perniagaan;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E pada peringkat SPM dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut:

 • Matematik/Matematik Tambahan;
 • Fizik;
 • Kimia;
 • Biologi;
 • Sains;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020,

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

Syarat Kemasukan Berdasarkan Kelayakan Pengalaman Terdahulu


 • APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) (A): Tahap 6

 • Pengantar Pembangunan Manusia
 • Kaedah Penyelidikan
 • Psikologi Perkembangan: Kanak-Kanak dan Remaja
 • Psikologi Perkembangan: Dewasa dan Penuaan
 • Ekologi Kerja dan Pembangunan Manusia
 • Polisi Sosial dan Undang-undang
 • Penasihatan danKaunselingAsas
 • Pemakanan, Kesihatan danPersekitaran
 • Etika dan Nilai Dalam Pembangunan
 • Demografi Sosial
 • Pengantar Pembangunan Komuniti
 • Latihan Industri
 • Disertasi Bacelor
 • Ekonomi Keluarga dan Pengguna
 • Psikologi Sosial
 • Ekologi Keluarga dan Keibubapaan
 • Sosiologi dan Antropologi
 • Pengurusan Kewangan dan Isi Rumah
 • Statistik Sains Sosial
 • Kerja Sosial dan Perkhidmatan Manusia

*Nota: Untuk mendapatkan struktur program yang lengkap, sila tekan :   info lanjut

 • Coursework : Pelajar akan mengikuti kelas, menyediakan tugasan dan menduduki peperiksaan pertengahan & akhir secara atas talian (Online Distance Learning)
 • Perjumpaan secara bersemukabersama pensyarah diadakan sebanyak dua (2) kali sahaja pada setiap semester pada hari Sabtu dan Ahad. Namun sepanjang tempoh PKP, perjumpaan diadakan secara ODL tertakluk kepada peraturan terkini UPM.

Laluan Pembelajaran

Laluan Bacelor

Mohon Informasi

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kami sedia membantu anda. Isikan maklumat berikut dan hantar.

Yuran Pengajian

Tahun 1 (RM) Tahun 2 (RM) Tahun 3 (RM) Tahun 4 (RM) Tahun 5 (RM) Jumlah (RM)
Semester 1 4,220.00 3,160.00 3,520.00 3,520.00 1,900.00
29,860.00
Semester 2 3,880.00 3,160.00 3,520.00 2,980.00  

*Mengikut jumlah kredit pendaftaran kursus setiap semester

Mohon Sekarang