UPMET    >    Pendidikan Jarak Jauh    >    Bacelor Komunikasi Dengan Kepujian

 Bacelor Komunikasi Dengan Kepujian

Bacelor Komunikasi
Dengan Kepujian

   4.5 Tahun / 9 Semester

   Pendidikan Jarak Jauh (Kuliah pada Sabtu & Ahad)

   Pengambilan Februari dan September

Daripada
RM2,620  /semester
RM30,110.00 jumlah yuran
Mohon Sekarang

Objektif Program

Matlamat program ini adalah untuk menghasilkan graduan yang dibekalkan pengetahuan yang mendalam tentang aspek komunikasi, peranan komunikasi dalam masyarakat dan hubungannya dengan pemikiran. Ia juga turut bertujuan mengukuhkan keterampilan berkomunikasi dalam kalangan pelajar melalui pelbagai perspektif komunikasi dengan berdasarkan saluran, sumber, mesej, dan sasaran yang terlibat.

Informasi Program

Kelayakan Minimum STPM


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Inggeris;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

Bagi Pelajar Tajaan MSN :
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Inggeris;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

Bagi Pelajar Tajaan MSN :
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf


 • Memenuhi Syarat Am Universiti serta
 • SYARAT KHAS PROGRAM

  Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020;

dan

Lulus temu duga yang ditetapkan.

Bagi Pelajar Tajaan MSN :
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020.

Syarat Kemasukan Berdasarkan Kelayakan Pengalaman Terdahulu


 • APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) (A): Tahap 6

 • Bahasa Melayu Tinggi
 • Pengenalan Kepada Komunikasi Massa
 • Teori Komunikasi Keorganisasian
 • Pengenalan Komunikasi Korporat
 • Asas Strategi Komunikasi
 • Strategi Perhubungan Awam
 • Amalan Dan Etika Komunikasi Kewangan
 • Penulisan Korporat
 • Pengurusan Reputasi
 • Pengurusan Krisis Organisasi
 • Perubahan Dan Komunikasi
 • Komunikasi Dan Perundingan
 • Prinsip Dan Praktik Kewartawanan
 • Penerbitan Elektronik
 • Proses Penyuntingan & Penerbitan Berita
 • Pengenalan Teori Komunikasi
 • Media, Teknologi Dan Masyarakat
 • Komputer Dalam Komunikasi
 • Pengucapan Awam
 • Kaedah Penyelidikan Komunikasi
 • Keusahawanan Dalam Komunikasi
 • Etika Komunikasi
 • Isu Komunikasi, Media Dan Teknologi
 • Projek Ilmiah Tahun Akhir

*Nota: Untuk mendapatkan struktur program yang lengkap, sila tekan :   info lanjut

 • Coursework : Pelajar akan mengikuti kelas, menyediakan tugasan dan menduduki peperiksaan pertengahan & akhir secara atas talian (Online Distance Learning)
 • Perjumpaan secara bersemukabersama pensyarah diadakan sebanyak dua (2) kali sahaja pada setiap semester pada hari Sabtu dan Ahad. Namun sepanjang tempoh PKP, perjumpaan diadakan secara ODL tertakluk kepada peraturan terkini UPM.

Laluan Pembelajaran

Laluan Bacelor

Mohon Informasi

Ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kami sedia membantu anda. Isikan maklumat berikut dan hantar.

Yuran Pengajian

Tahun 1 (RM) Tahun 2 (RM) Tahun 3 (RM) Tahun 4 (RM) Tahun 5 (RM) Jumlah (RM)
Semester 1 4,110.00 3,160.00 3,520.00 3,520.00 2,260.00
30,110.00
Semester 2 3,880.00 3,160.00 3,520.00 2,980.00  

*Mengikut jumlah kredit pendaftaran kursus setiap semester

Mohon Sekarang